Cégünk részvétele a Kilátó Központ kialakításában

Cégünk részvétele a Kilátó Központ kialakításában

Büszkék vagyunk, hogy az Arbor Talent Kft. csapata is hozzájárulhatott a Kilátó Központ szakmai tartalmainak kialakításához, a projekt keretében tartalomfejlesztési, módszertani, képzési és lektori tevékenységek ellátását végeztük.

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és

Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ, 2018 novemberében elsőként kapta meg az életpálya-tanácsadási feladatok ellátásának elősegítését támogató kutató és fejlesztő-szolgáltató intézet minősítését. A központ fő célkitűzése a sajátos nevelési igényű és/vagy fogyatékos fiatalok pályaorientációjának és elhelyezkedésének támogatása integrált megközelítéssel. E tevékenység során kapcsolatot tart fenn a pályaorientáció és munkaerőpiac összes érintett szereplőjével, és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt számukra. Célja, hogy a fiatalok komplex életpálya-építése mellett hatékonyan segítse a szülők, pedagógusok, pályatanácsadók és munkáltatók körét is, az általuk jelzett egyedi igényekre alapozva.

A Kilátó Központ egyben országos szintű módszertani kutató-fejlesztő központ szerepet is betölt. Szervesen illeszkedik az oktatás, képzés és a munkaerőpiac működő rendszereihez, ugyanakkor átfogó, integráló szemléletét és a támogatásnyújtás naprakész, gyakorlatias, egyénre szabott módját tekintve hiánypótló jelentőségű. Fontos alapelvei közé tartozik a hosszú távú személyes mentorálás, kísérés, a hálózatban valamint team-munkában gondolkodás, a közösségfejlesztés.

Büszkék vagyunk arra, hogy az Arbor Talent Kft. csapata is hozzájárulhatott a Kilátó Központ szakmai tartalmainak kialakításához, a projekt keretében tartalomfejlesztési, módszertani, képzési és lektori tevékenységek ellátását végeztük.

A projektről bővebb információt itt találhat: https://www.kilato.piarista.hu/

Kapcsolódó link: https://www.kilato.piarista.hu/

Ossza meg az ismerőseivel!

Facebook
Twitter
LinkedIn