Munkaerőbővítés, gyakornoki program – pályázati lehetőség

Munkaerőbővítés, gyakornoki program – pályázati lehetőség

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című (GINOP-5.2.4-16 kódszámú) felhívás.

A pályázat felhívás célja, hogy támogassa azokat a vállalkozásokat, akik munkaerőbővítésében gondolkoznak. A program keretében szakképesítéssel rendelkező, 25 év alatti fiatalok foglalkoztatásához kapcsolódó bértámogatást nyújtanak. Maximum 30 millió Ft támogatás igényelhető 100% támogatási intenzitás mellett, pályakezdő fialatok és gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatására.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 2 300 000 Ft max.30 000 000 Ft!

Előleg mértéke 50%

Projekt hossza: min. 9, max. 15 hónap.

A gyakornokokkal szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, azOrszágos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nemfolytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerintfelsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelembenyújtását megelőzően
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes JárásiHivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap)

1/2

vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

Az elszámolható költségek köre

 • Gyakornokok foglalkoztatása:
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása:
 • Adminisztrációs feladatok ellátása
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás költségei
 • Eszközök, immateriális javak beszerzése a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához7) Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása

Pályázók köre:

 1. legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel rendelkező cégek
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- ésközépvállalkozások.
 3. SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyébönálló vállalkozó)
 4. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 5. szövetkezetek (12-)

Pályázó cégek mérete: kizárólag KKV!

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatási kérelem benyújtás 2018. július 31-ig lehetséges.

Amennyiben cége szeretne támogatást igényelni fiatal munkavállalójának foglalkoztatásához, keressen minket bizalommal.

Arbor Talent, ahol a tehetség találkozik a lehetőséggel.

Kapcsolódó link: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-524-16-gyakornokiprogram-plyakezdk-tmogatsra

Ossza meg az ismerőseivel!

Facebook
Twitter
LinkedIn